Číslo 2018 - 6

Experiment report

Screening, léčba a dlouhodobé sledování retinopatie předčasně narozených dětí v ČR

Souhrn

Závazná pravidla léčby ROP – Doporučený postup České společnosti pro dětskou oftalmologii a strabologii (ČSDOS) pod záštitou České oftalmologické společnosti (ČOS)

Celý článek