Redakční rada

Vedoucí redaktor

Jiří Řehák, Olomouc

Redakce časopisu

Jiří Řehák

Oční klinika LFUP a FN Olomouc
I.P.Pavlova 6
779 00 Olomouc

Tel.: +420 588 443 272
Fax: +420 588 442 530
E-mail: csojournal@gmail.com 

Zástupce šéfredaktora

Vladimír Krásnik,Bratislava, Slovenská republika

Členové redakční rady

Rudolf Autrata, Brno, Česká republika

Jozef Čmelo, Bratislava, Slovenská republika

Alena Furdová, Bratislava, Slovenská republika

Šárka Pitrová, Praha, Česká republika

Frederik Raiskup, Dresden, Spolková republika Německo

Matúš Rehák, Leipzig, Spolková republika Německo

Pavel Rozsíval, Hradec Králové, Česká republika

Eva Vlková, Brno, Česká republika

Čestný člen

Jarmila Boguszaková, Praha, Česká republika