O časopisu

Časopis Česká a Slovenská oftalmologie je oficiálním časopisem České oftalmologické společnosti a  Slovenské oftalmologické společnosti s mnohaletou tradicí – 73 let. Časopis přináší originální práce, výsledky výzkumů, souborné referáty, kazuistiky, doškolovací kapitoly, články pro praxi, zprávy ze sjezdů a sympozií a recenze knih. Poskytuje informace o nových diagnostických metodách v oblasti očních onemocnění a o jejich konzervativní a chirurgické léčbě. Časopis je nedílnou součástí knihovny všech lékařů v daném oboru a pomůckou pro postgraduální vzdělávání. Časopis Česká a Slovenská oftalmologie  je od roku 2009 oponovaným  neimpaktovaným   časopisem.

Časopis je k dispozici jak v tištěné, tak elektronické formě – www.prolekare.cz. Elektronická forma nabízí anglický abstrakt, anglická klíčová slova a český Full text. Je indexován v elektronické databázi MEDLINE. Anglická verze časopisu je k dispozici na stránkách  http://www.cs-ophthalmology.cz. Anglická verze časopisu nabízí anglický Full text bezplatně ke stažení. V současné době je na medicínských informačních portálech indexována pouze české verze s anglickým abstraktem.

V blízké době – v horizontu 2-3 měsíců - čekají časopis velké změny. Oponentní řízení přijatých článků bude administrováno digitálně – autoři budou své příspěvky nahrávat přímo do elektronického portálu s možností sledovat v jaké fázi oponentního řízení se jejich článek nachází. Redakční rada bude postupně rozšířena o tzv. Sekční redakční radu, která bude sestavena z významných odborníků v jednotlivých subspecializacích oftalmologie. Sekční redaktor bude posuzovat přijetí a řídit oponentní řízení článků v rámci své  oftalmologické subspecializace. Každý článek přijatý do tisku bude mít svůj identifikační kód DOI. Nejvýznamnější chystanou změnou je, že časopis bude konvertován na bilinquální časopis, tzn. že česká a anglická verze budou vycházet současně. Na medicínských informačních portálech, zejména na portálu PubMed, bude indexována anglická verze časopisu s volně dostupným Full textem – tzv. Free article.

Prof.MUDr.Jiří Řehák,CSc.,FEBO
Vedoucí redaktor časopisu

Česká a Slovenská oftalmologie