2023 - 5 Issue

Kazuistika

Torpédo makulopatia. Kazuistika

Celý článek

Souhrn

Úvod: Torpédo makulopatia je vzácna, vrodená ložisková lézia sietnice. Klinický obraz je typický unilaterálnou, ohraničenou, oválnou, hypopigmentovou léziou v inferotemporálnej časti makuly. Vo väčšine prípadov sa lézia nachádza pozdĺž horizontálneho rafé, má tvar torpéda a nazálny okraj smeruje do foveoly. Diagnóza je stanovená na základe jej charakteristického tvaru, lokalizácie a nálezu na optickej koherentnej tomografii (OCT). Etiológia a patogenéza vzniku torpédo makulopatie je nejasná, ale predpokladá sa, že ide o vrodený defekt retinálneho pigmentového epitelu (RPE). Cieľom publikácie je poukázať na túto diagnózu a odprezentovať nález torpédo makulopatie u dospelej pacientky.

Kazuistika: 30-ročná pacientka sa dostavila na rutinné očné vyšetrenie. Vyšetrenie očného pozadia pravého oka odhalilo inferotemporálne od fovey oválnu hypopigmentovú léziu veľkosti 1 priemeru disku, na ktorú nadväzovalo satelitné ložisko v rovnakej osi smerujúcej do foveoly. Na základe OCT, OCT angiografie, fundusautofluorescencie, odberu anamnézy, typického tvaru a lokality lézie bola pacientke diagnostikovaná torpédo makulopatia na pravom oku.

Záver: Vo všeobecnosti je torpédo makulopatia asymptomatická, vrodená, benígna lézia sietnice. Väčšinou je náhodne diagnostikovaná pri vyšetrení očného pozadia. Ide o stabilný nález s minimálnym rizikom poškodenia zrakových funkcií, ktorý nevyžaduje žiadnu liečbu. Napriek tomu sa vzhľadom na malé riziko vzniku choroidálnej neovaskulárnej membrány odporúča sledovanie pacientov raz ročne. Na túto diagnózu je nutné myslieť pri náleze unilaterálneho hypopigmentového ložiska inferotemporálne od fovey a v rámci diferenciálnej diagnostiky ho odlíšiť od chorioretinálnej atrofie, jazvy, kolobómu, viteliformnej dystrofie, či iných lézií RPE.