2022 - 5 Issue

Originální článek

Chelace zonulární keratopatie v dlouhodobém sledování

Celý článek

Souhrn

Cíl: Referovat klinické výsledky terapie zonulární keratopatie chelací v dlouhodobém sledování.

Materiál a metody: Retrospektivně byla zhodnoceny dlouhodobé výsledky 5 pacientů (5 očí) se symptomatickou zonulární keratopatií se sledovací dobou minimálně 6 měsíců, u kterých byla provedena chelace 2% EDTA na postiženém oku ve studovaném období od 4/2018 do 3/2021. Sledovací doba byla 9–37 měsíců.

Výsledky: U všech pacientů došlo k výraznému zlepšení lokálního nálezu a zvýšení transparence rohovky. Efekt terapie byl verifikován na barevné fotografii předního segmentu i na AS-OCT vymizením hyperreflektivních ložisek subepiteliálně a doprovodných optických stínů. Pooperačně tím bylo umožněno detailnější zobrazení hlubších vrstev rohovky a dalších struktur předního segmentu. U nemocného s potenciálem zlepšení vidění se rovněž podařilo významně zlepšit zrakové funkce. U dalších tří pacientek s bolestmi postiženého oka došlo k ústupu bolesti a profitovaly z operace i kosmeticky.

Závěr: Na základě našich zkušeností i dříve publikovaných sdělení je chelace rohovky pomocí EDTA schopna kauzálně řešit patologii a zlepšit vidění u očí s potenciálem zrakových funkcí. Současně u dlouhodobě drážděných očí tlumí diskomfort a působí analgeticky. Operace je vhodná i pro amaurotické kosmeticky nevzhledné bulby, neboť úspěšná intervence zachovávající bulbus a zlepšující vzhled takovýchto očí vede ke spokojenosti a subjektivnímu zvýšení kvality života pacientů.