2019 - 4 Issue

Kazuistika

Bilaterálně současně probíhající akutní glaukom uzavřeného úhlu u Miller Fisherova syndromu

Celý článek

Souhrn

Cíl: Cílem práce je referovat o pacientce postižené Miller Fisherovým syndromem, komplikovaným současně probíhajícím, oboustranným akutním glaukomem uzavřeného úhlu na lehce (+1,5) hypermetropických očích.

Metody:  Uvádíme kasuistiku 71leté pacientky, která měla při úvodním vyšetření oftalmoplegii, areflexii a ataxii, společně s oboustranným akutním glaukomem uzavřeného úhlu.

Výsledky:  V klinickém obraze na obou očích dominoval oboustranný pokles vidění na prsty před okem, certa, s edémem obou rohovek. Úvodní nitrooční tlak byl neměřitelně vysoký (měření Tonopenem Avia). Po intravenózním podání 20 % Mannitolu byl na pravém oku nitrooční tlak 54 mm Hg a na levém 56 mm Hg. Lokální léčba pilocarpinem, timololem, dorsolamidem a dexamethasonem zlepšila nitrooční tlak na úroveň fysiologických hodnot v průběhu několika hodin. Profylaktická Nd-YAG laserová periferní iridotomie byla provedena na obou očích za dva dny. Systémová léčba zahrnovala plazmaferézu a rehabilitační program. Následná operace katarakty s implantací zadněkomorové nitrooční čočky zlepšila nejlepší korigovanou zrakovou ostrost pravého oka z 0,5 na 1,0 a levého oka z 0,5 na 0,8. Nitrooční tlak je fysiologický bez nutnosti léčby. Sledovací doba jsou tři roky.

Závěr: Tato kasuistika je druhým dosud popsaným případem pacienta s oboustranným současně probíhajícím akutním glaukomem uzavřeného úhlu u Miller Fisherova syndromu a pátým dosud popsaným případem s akutním glaukomem uzavřeného úhlu u tohoto syndromu vůbec. Celková i lokání léčba vedla k normalizaci neurologického a úpravě očního nálezu.